นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

📍วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขน1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายไตรจังหาร ณ โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอทุ่งเขาหลวง

📍วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอธวัชบุรี

📍วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอจังหาร

📍วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเชียงขวัญ

📍วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มอบถุงปันสุข “รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

📝วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.25

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและดำเนินการประชุมประธานเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

📝วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.25

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและดำเนินการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

📝วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.25

Read more