นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติมอบโล่รางวัลให้กับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 50,000 บาท ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมจากทุกภาคส่วน ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด