นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด