ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุชาติ พุทธลา
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โทรศัพท์ 086-229-6108 E-Mail :[email protected]
นายสุกิจ กลางสุข
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 081 - 7687381

E-Mail : [email protected]

นายปริญญา นวลรักษา
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 062 - 2013589

E-Mail : [email protected]

นายกิตติภูมิ อุทสาร
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 099 - 153 -5519

E-Mail : [email protected]

rolex deepsea replica