ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุภาพ วงษามาตย์
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 088-9545942

E-Mail : [email protected]

นายสุกิจ กลางสุข
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 081 - 7687381

E-Mail : [email protected]

นางศิริวรรณ พลเศษ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 095 - 1684742

E-Mail : [email protected]

นายปริญญา นวลรักษา
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โทรศัพท์ 062 - 2013589

E-Mail : [email protected]