ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ VDO Conference ) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม
(วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. )

จังหวัดร้อยเอ็ด #สพป.ร้อยเอ็ดเขต1