เบอร์โทรศัพท์

 กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ จนท. เบอร์มือถือผอ./กลุ่ม
ผอ.สพป.รอ.1 088954594209730150870889545942
รองฯ สุกิจ  กลางสุข 081768738109025997170817687381
รองฯ ปริญญา  นวลรักษา 062201358909730150870622013589
รองฯ ศิริวรรณ  พลเศษ 0951684742 —0951684742
หน้าห้อง ผอ.สพป.รอ.1 043513388 (ชำรุด)09025997170973015087
กลุ่มอำนวยการ 043513003 (ชำรุด) 0819652514
กลุ่มบริหารงานบุคคล 043513003 ต่อ 101 (ชำรุด)08500134890816619269
กลุ่มนโยบายและแผน043513398 0898413232
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา043527895 (ชำรุด) 0817087257
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 04351565809810562150956461239
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043513004 0982672581
กลุ่มตรวจสอบภายใน 04351850508041721050868662644
กลุ่มงานนิติการ 06492823690898747516
กลุ่ม DLICT…(ไอซีที)04351292408104915410850013489
Fax. 043514014 —- —-