นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้ารับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 12 (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์) กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้ารับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ) เขตตรวจที่ 12 (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์) กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นโยบายการศึกษา เรียนดี มีความสุข ภายใต้แนวทางการทำงาน จับมือไว้ แล้ว
ไปด้วยกัน” ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด