นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ชื่อเด็กชายจิรายุ บุญกลม อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 ร.ร.ม่วงท่าลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ชื่อเด็กชายจิรายุ บุญกลม อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 ร.ร.ม่วงท่าลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด กรณีนักเรียนอยู่ในครอบครัวยากจน มีอาการเจ็บป่วยด้านร่างกายเข้ารับการรักษา ด้วยโรคเนื้องอกในช่องท้องและโรคโลหิตจาง ต้องได้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ มอบเงินกองทุน ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค