นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 กันยายน 2564 น

Read more

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคมสำหรับนักเรียนแกนนำโรงเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 1 กันยายน 2564 เว

Read more

ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ฯ

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจพาะเจาะจง

Read more