สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ครูผู้ ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”

วันที่ 29 ส.ค. 2565 นายส

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดินดำแสนชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การปฏิบัติสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ) เนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2

Read more