นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธี”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และใช้ฝนหลวงเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายราชสักการะ ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด//

#สพป.ร้อยเอ็ดเขต1 #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2566