นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เว

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่

Read more

งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภ

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

Read more

ประกาศโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้

Read more