ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดสะอาด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหลักสูตรของการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด