นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหนองหัวคน และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของชาวบ้านหนองแวง

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลาศูนย์ 9.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหนองหัวคน และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของชาวบ้านหนองแวง ซึ่งอาคารอนุบาลหลังใหม่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า งบประมาณในการก่อสร้าง 920,000 บาท