นายกิตภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 19 –

Read more

ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์สำนักงาน เปิดห้องอนุสรณ์ เพื่อเป็นสมบัติของทางราชการ จากผู้มีจิตศรัทธาที่มอบให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 เว

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เว

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม และโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา อำเภอจังหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นา

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ อำเภอจังหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นา

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด อำเภอจังหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นา

Read more