สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ครูผู้ ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”

วันที่ 29 ส.ค. 2565 นายส

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดินดำแสนชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การปฏิบัติสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 น

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ) เนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบรถโรงเรียนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างร่วมกับชาวบ้านแดง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน, ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

Read more