สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงมอบนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ. 2567 เวลา 11:00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงมอบนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
“เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด