Home

“รวมพลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์
พิชิตสู่ความเป็นหนึ่ง”​

…เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมห้องเรียน (Reading Test : RT)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

กุมภาพันธ์ 15, 2563

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ รร.บ้านหนองยูง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยูงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

มกราคม 20, 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

มกราคม 17, 2563

ข่าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ธันวาคม 18, 2019
ธันวาคม 20, 2019

นับถอยหลัง สู่วันการทดสอบระดับชาติ NT (ป.3)

4 มีนาคม 2563

บทความน่าสนใจ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ

แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรับชมผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเลต ได้ทุกที่ทุกเวลา