.
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 0 4351 3003 โทรสาร 0 4351 4014

 
ขอเชิญสมัครรับรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"
ที่ สพป.รอ.1 ภายใน 31 ต.ค. 2557...[แบบเสนอชื่อ]........[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
       
   
ประชุมคณะกรรมรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [อ่านต่อ.......]
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 [อ่านต่อ......]
 
   
ศปอ.จังหาร จัดอบรมพัฒนาครู [อ่านต่อ......]  

รอ.ติดตาม ความประพฤตินักเรียนในพื้นที่ [อ่านต่อ.......]

 
 
ดูข่าวทั้งหมด>>
หนังสือราชการส่งโรงเรียน/เครือข่าย/ศปอ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพป.รอ.1
ความเคลื่อนไหวจาก ก.ค.ศ./ข่าวจากสมาคมข้าราชการพลเรือน
 
 

กฏหมาย/ระเบียบ

.... กฏหมาย
.... พระราชบัญญัต
.... ระเบียบข้อบังครับ
.... ประกาศ
.... คำสั่ง
.... หนังสือเวีียน
.... มติ ครม.

..................... บทความที่น่าสนใจ
........ .. แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง
.... ...... การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
........... นวปฏิบัติในการดำเนินการสอบความรับผิดทางละเมิด

........................................นานาสาระ
... ......... บริหาร การเงินฯ................ . นโยบายและแผน
............ . อำนวยการ .. ... .. . .............. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ...
..............
บริหารงานบุคคล ................ ศึกษานิเทศฯ
.... ......... ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน .... ตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์ข่าวสาร การศึกษา
 
 
 


 
Google
Search WWW Search www.roiet1.obec.go.th
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 3003 โทรสาร 0 4351 4014 E-Mail : @obec.go.th