Home

“รวมพลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์
พิชิตสู่ความเป็นหนึ่ง”​

…เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ข่าวจากสำนักข่าว

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

บทความน่าสนใจ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ

แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรับชมผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเลต ได้ทุกที่ทุกเวลา