.
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 0 4351 3003 , Email : @obec.go.th

 
 
 
รายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมฯเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมฯเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 
 
เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556......[อ่านต่อ]   สพป.รอ.๑ พร้อมสอบ O-NET.... [อ่านต่อ]  
 
 
กีฬาต้านยาเสพติด .... [อ่านต่อ]   สพป.รอ.๑ พร้อมสอบ NT.... [อ่านต่อ]  
ดูข่าวทั้งหมด>>
หนังสือราชการส่งโรงเรียน/เครือข่าย/ศปอ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพป.รอ.1
ความเคลื่อนไหวจาก ก.ค.ศ./ข่าวจากสมาคมข้าราชการพลเรือน
 
 

กฏหมาย/ระเบียบ

.... กฏหมาย
.... พระราชบัญญัต
.... ระเบียบข้อบังครับ
.... ประกาศ
.... คำสั่ง
.... หนังสือเวีียน
.... มติ ครม.

..................... บทความที่น่าสนใจ
........ .. แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง
.... ...... การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
........... นวปฏิบัติในการดำเนินการสอบความรับผิดทางละเมิด

........................................นานาสาระ
... ......... บริหาร การเงินฯ................ . นโยบายและแผน
............ . อำนวยการ .. ... .. . .............. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ...
..............
บริหารงานบุคคล ................ ศึกษานิเทศฯ
.... ......... ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน .... ตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์ข่าวสาร การศึกษา
 
 
 


 
Google
Search WWW Search www.roiet1.obec.go.th
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 3003 โทรสาร 0 4351 4014 E-Mail : @obec.go.th