นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วม การประชุมสภาลูกเสือไทย ปประจำปี 2567

วันที่ 29 มีนาคมพ.ศ. 2567 นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณโรงแรม Miracle แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ กรุงเทพมหานคร