ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #๒ ในหัวข้อ “” บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

Read more

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ. 2564

Read more