นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O- NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนเมืองเชียงขวัญ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O- NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนเมืองเชียงขวัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าถึงในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT, NT, O- NET ให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 ณ โรงเรียนบ้านหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด