ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ B ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมแบบ A ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่

Read more

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ A ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more