การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ตำแหน่งว่าง)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ตำแหน่งว่าง)

หนังสือนำส่ง-ย้าย-สพทอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย-1

สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-4

สิ่งที่ส่งมาด้วย-5