ประกาศโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑0๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ประกวดราคา-รร.บ้านแดงโนนสว่าง