นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O- NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนเมืองเชียงขวัญ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เข้าร่วมการประชุมการการขับเคลื่อน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ พ.ศ

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 25

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณี ด.ช.อดิศร ศิริเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตขณะช่วยงานผู้ปกครองทำให้หัวใจวายเฉียบพลันถึงแก่ชีวิต

วันที่ 18 มกราคม 2567 เว

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการจัดงานวันครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู

วันที่ 16 มกราคม 2567 เว

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวล

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหนองหัวคน และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของชาวบ้านหนองแวง

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวล

Read more