นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้ารับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 12 (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์) กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เ

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เว

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ชื่อเด็กชายจิรายุ บุญกลม อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 ร.ร.ม่วงท่าลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เว

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 /

วันที่ 30 กันยายน 2566 เ

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพ

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอจตุรพักตรพิมาน

📍วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

📍วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more