ประกาศโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ตามประกาศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้

Read more