ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์-IC20