ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนายสุกิจ กลางสุข, นายปริญญา นวลรักษา, นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มให้ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพในครั้งนี้ และเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด