นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร ณ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด