ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด