ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ) เนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ) เนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของ ดญ.นัฐวรกานต์ อาจหาญ นักเรียนชั้น ป.4 และ ดญ.นิติศศิกานต์ อาจหาญ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านโคกมอน ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง