ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมวันโอวัน จังหวัดร้อยเอ็ด