ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Roiet1 the first model ในรายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Roiet1 the first model ในรายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ที่มีผลงานที่น่าสนใจ ต่อครูผู้เข้ารับชมทั้งประเทศ และมีกำหนดการออกอากาศเผยแพร่ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565