นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด