นายสุภาพ วงษามตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563 นิทรรศการวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (เป็นประธานในพิธี)พร้อมด้วย นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563 นิทรรศการวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มอบเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว