วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธี เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธี เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร