สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ภาค ข วันที่สอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ภาค ข วันที่สอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9 มิถุนายน 2567
ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ภาค ข สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567
โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 2 วิชาเอก วิชาภาษาไทย และ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 71 คน เข้าสอบ จำนวน 66 คน และขาดสอบ 5 คน
นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานอำนวยการสนามสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ภาค ข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การสอบในวันนี้ ซึ่งเป็นการสอบในภาค ข ข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบส่วนกลางจาก สพฐ. โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ สพฐ. ว่าจ้างในการดำเนินการจัดส่งในครั้งนี้พร้อมกันทั่วประเทศ ได้มีมาตรการดำเนินการให้การจัดสอบครูผู้ช่วย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้