นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อดีต รองเลขาธิการคุรุสภา ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกตรวจเยี่ยมและประชุมติดตาม ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ตรวจความพร้อมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อดีต รองเลขาธิการคุรุสภา ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการออกตรวจเยี่ยมและประชุมติดตาม ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี

นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาญ คำป้อง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สมพ.ร้อยเอ็ด และรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้ง ได้รายงานผลการดำเนินการจัดการพัฒนาการศึกษาให้ทราบ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่สำเร็จตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1