ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศศึกษา เพื่อขอเลื่อนมีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ราย นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศศึกษา เพื่อขอเลื่อนมีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ราย นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน