นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบห้องสมุดโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายสุกิจ กลางสุข นางศริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบห้องสมุดโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากทายาท ผอ.ลุน ทาสีทา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานต่อไป ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด