ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ B ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ B ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)