ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายเรืองศิลป์ เหมชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางยุภาพิน ทึนหาร, นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ, นางสาวจิราภรณ์ ทรายทอง ศึกษานิเทศก์ นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าภาพหลักจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร