ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมี นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดงานในวันนี้จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรม เข้าร่วมงานระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2566 แล้ว ยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางศิลปะ ทางวิชาการ และทางเทคโนโลยี นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่อ ยอดความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น ต่อไป พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่แข่งขัน และให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วย