ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์สำนักงาน เปิดห้องอนุสรณ์ เพื่อเป็นสมบัติของทางราชการ จากผู้มีจิตศรัทธาที่มอบให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์สำนักงาน เปิดห้องอนุสรณ์ เพื่อเป็นสมบัติของทางราชการ จากผู้มีจิตศรัทธาที่มอบให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว