ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดินดำแสนชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดินดำแสน

ชาติ ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด