ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

<<< วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งส่งตัวไปยังโรงเรียน จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1