ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและครูผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและครูผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษ โดยมี นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด