ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.น.ป.น.)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.น.ป.น.) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงแรมพักพิง อิงโขง จ.นครพนม