สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 115 โรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม) ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด