ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่)

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่) ณ สนามสอบโรงเรียนไฟโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบ เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและ มาตรฐานการทดสอบ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด I

.