นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์