ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #๒ ในหัวข้อ “” บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #๒ ในหัวข้อ “” บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔